Terapije

Tanja Repič Slavič Sočutje psihoterapije individualna psihoterapija

Vse terapevtske storitve potekajo po modelu relacijske družinske psihoterapije, ki ga je razvil redni profesor dr. Christian Gostečnik. 

Posameznik je rojen v neko določeno družino (sistem). V tem sistemu sta starša (oče, mama) in otroci. V vsakem sistemu se oblikujejo določene povezave, vezi, ustvarijo se afekti, vzdušja, obrambni mehanizmi oziroma konstrukti, vzpostavljajo se meje, razmejitve, vloge, struktura… Tako kot ima sistem določen vpliv na posameznika, tako ima tudi posameznik določen vpliv na sistem. 

Ko se dva posameznika zaljubita in začneta graditi nov odnos (interpersonalna raven), s seboj prineseta vsak svoje vzorce, vedenja, vzdušje iz izvirnih družin. Med njima ne bi bilo privlačnosti, če ne bi bilo nezavedne vzajemnosti. In ta dva ponovno ustvarita novo družino, v katero vnašata nezavedno dinamiko iz njunih izvirnih družin – intrapsihičnih svetov. 

Relacijska družinska psihopsihoterapija, ki posameznika razume v kontekstu družine, v kateri je odraščal, razrešuje in naslavlja vse tri nivoje pri posamezniku – sistemsko, interpersonalno in intrapsihično. Klinično delo, predvsem pa odnos s terapevtom temelji na globinskem preoblikovanju medgeneracijskih čustvenih vzorcev in intimnih odnosov.