O terapevtki

Tanja Repič Slavič
Foto: Bojan Velikonja

Invividualne, partnerske in družinske psihoterapije ter ekratne pogovore izvaja prof. dr. Tanja Repič Slavič (tako v okviru Frančiškanskega družinskega inštituta kot Sočutja), ki je doktorica znanosti s področja zakonske in družinske psihoterapije.

Skupinske psihoterapije za žrtve spolnih zlorab pa izvaja dr. Repič Slavičeva skupaj s koterapevtom rednim profesorjem dr. Christianom Gostečnikom, ki je obenem tudi njen redni supervizor pri terapevtskem delu.

Prof. dr. Tanja Repič Slavič pri svojem terapevtskem in znanstveno-raziskovalnem delu posveča največ pozornosti žrtvam spolnih zlorab, kar je bila tudi tema njene doktorske disertacije (Spolna zloraba in proces relacijske družinske psihoterapije). Prav zaradi ukvarjanja s tovrstno problematiko, pa se redno srečuje in razrešuje tudi druge probleme (glej Komu je psihopsihoterapija namenjena).

Dr. Tanja Repič Slavič predava na Teološki fakulteti v Ljubljani na magistrskem programu Zakonske in družinske študije, na doktorskem programu za Zakonsko in družinsko terapijo ter na programu izpopolnjevanja za Zakonskega in družinskega terapevta.

Poleg tega pa skupaj z rednim profesorjem dr. Christianom Gostečnikom usposablja na podiplomskem študiju pri terapevtskih treningih študente za bodoče zakonske in družinske terapevte.

Dr. Repičeva sodeluje tudi na šoli za starše, ki se izvaja pod vodstvom dr. Christiana Gostečnika.

Na znanstveno-raziskovalnem področju doma in v tujini objavlja članke predvsem na temo spolnih in fizičnih zlorab, partnerskih odnosov, starševstva in religioznosti človeka v povezavi s psihoanalizo (glej spodaj bibliografijo) ter se udeležuje mednarodnih in svetovnih konverenc s področja psihoterapije.

Prof. dr. Tanja Repič Slavič je članica Združenja zakonskih in družinskih terapevtov, ki ji je podelilo licence z nazivi terapevtučitelj in supervizor.

Osebna bibliografija Prof. dr. Tanja Repič Slavič.