Kako potekajo

Kako potekajo psihoterapije?

  1. psihoterapije potekajo po relacijskem družinskem terapevtskem modelu;
  2. terapevtski ciklus sestavlja 12 srečanj v predvidoma 12 zaporednih tednih, vsak teden eno srečanje, ki traja 50 minut;
  3. ciklus lahko po dogovoru s terapevtom enkrat ali večkrat ponovite, odvisno od samega problema in stisk, zaradi katerih ste kot posameznik, par ali družina prišli na psihoterapijo;
  4. vsak posameznik ima svojo pot okrevanja, zato je težko predvideti, kako dolgo in na kakšen način bo nekdo okreval, saj je sam uspeh psihoterapije odvisen predvsem od tega, koliko je nekdo pripravljen tvegati nove stvari, spreminjati stare vzorce, postavljati meje, spregovoriti o potlačenih čutenjih…
  5. terapevtski proces poteka v skladu s Kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu (Ur.l. RS, št. 59/2002), etičnim kodeksom AAMFT (zakonskih in družinskih terapevtov) in Kodeksom poklicne etike psihologov Slovenije;
  6. udeležba v terapevtskem procesu je prostovoljna in se lahko kadarkoli prekine; terapevt vodi evidenco klientov in pri tem varuje ter zaščiti vaše osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/2004).
Tanja Repič Slavič
Foto: Bojan Velikonja

Najpomembnejše je, da kot posameznik, par ali družina čutite ob terapevtu varnost, kar pomeni, da lahko poveste vse, kar mislite, da si dovolite čutiti tisto, kar je bilo leta potlačeno in da so vaše potrebe in želje na prvem mestu. Le v takem okolju in vzdušju se lahko vzpostavi zaupanje, prek katerega bomo skupaj iskali besede za vaše bolečine in stiske ter razreševali – ne le posledice – temveč tudi vzroke vaših težav.